Lichaamsgerichte benadering

Bij een  lichaamsgerichte benadering is het lichaam een belangrijk uitgangspunt. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Dit is allang geen alternatieve denkwijze meer. Vanuit de wetenschap begrijpen  we steeds meer hoe het brein en het lichaam met elkaar samenwerken en hoe we de informatie van ons lijf en onze gevoelens kunnen interpreteren.

Emotionele klachten komen bijna altijd ook via het lichaam tot uitdrukking in de vorm van moeilijke gevoelens of fysieke klachten. Wanneer aan de problemen of innerlijke conflicten niet voldoende aandacht wordt besteed, kan dit resulteren in lichamelijke klachten, zoals een gevoel van stress, een gespannen houding, hoofdpijn, buikpijn, etc. Bij de lichaamsgerichte benadering leert de cliënt te luisteren naar wat het lichaam te vertellen heeft. Je  leert je lichamelijke reactie te begrijpen en helpt je lijf  om onverwerkte spanningen los te laten en nieuwe ervaringen van welbevinden op te doen.

Werkwijzen | Mindfulness | Cognitieve gedragtherapie | EMDR | |Schematherapie |Basic Trust |

Praktijk voor psychologie en mindfulness