Cognitieve gedragtherapie

Cognitieve gedragtherapie is een van de meest toegepaste vormen van psychotherapie. Tegelijk is het een van de meest effectieve behandelvormen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek naar praktijkgevallen is aangetoond dat cognitieve gedragtherapie zeer goede resultaten oplevert en psychische klachten aantoonbaar vermindert of oplost.

Ons welzijn wordt voornamelijk bepaald door onze cognities (gedachten, herinneringen, meningen over gebeurtenissen) en ons gedrag. Cognitieve therapie en gedragtherapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan als afzonderlijke behandelvormen in de psychotherapie. Gelet op de onlosmakelijke samenhang tussen onze gedachten en ons gedrag, zijn deze beide therapieën samengegaan in een integrale behandelvorm: cognitieve gedragtherapie.

Wat is cognitieve gedragtherapie?

In de cognitieve gedragtherapie staat het menselijke gedrag centraal in wisselwerking met omgevingsfactoren. Iedereen doet, denkt en voelt op een bepaalde manier, zoals hij of zij dat in zijn leven geleerd heeft. Gedachten, gevoelens en gedrag zijn op een bepaalde manier met elkaar verbonden.

Emotionele en gedragsproblemen komen voort uit of worden in stand gehouden door disfunctionele opvattingen, denkfouten en basisideeën (schema’s). Door anders te leren denken en doen zullen psychische problemen verminderen of verdwijnen.

Cognitieve gedragtherapie in de praktijk

Cognitieve gedragtherapie is een zeer praktische methode. Met behulp van oefeningen tijdens behandelsessies krijgt de cliënt meer inzicht in bepaalde negatieve, niet-helpende gedachtenpatronen en gedrag.

Daarnaast krijgt de cliënt ook huiswerk mee in de vorm van oefeningen voor in het dagelijks leven. Op deze manier ontwikkelt de cliënt een helder inzicht in bepaalde blokkerende vormen van gedachten en gedrag. Cognitieve gedragtherapie biedt de cliënt vervolgens het handvat om deze patronen te doorbreken en positieve verandering te bewerkstelligen.

www.vcgt.nl

Werkwijzen | Mindfulness  | EMDR | Basic Trust| Lichaamsgerichte benadering | Schematherapie

Praktijk voor psychologie en mindfulness