EMDR Alkmaar Heiloo

Een EMDR behandeling is een relatief nieuwe psychotherapeutische procedure. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is onder meer gericht op de behandeling van klachten die het gevolg zijn van gebeurtenissen in het verleden. Je kunt hierbij denken aan eenmalige, ingrijpende gebeurtenissen, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook aan negatieve ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van je leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd.

Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro, die de methode ook heeft ontwikkeld. Tegenwoordig is EMDR een effectief bewezen behandelmethode die regelmatig wordt toegepast in de psychotherapie. Naast de verwerking van nare ervaringen zoals posttraumatische stress-stoornissen, kan een EMDR behandeling ook baat hebben bij andere klachten, zoals een negatief zelfbeeld of chronische pijn.

Hoe ziet een EMDR behandeling er precies uit?

Tijdens een EMDR behandeling spreken cliënt en therapeut over de ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden die zorgen voor blijvende negatieve effecten en klachten. De therapeut vraagt de cliënt terug te denken aan de gebeurtenis, inclusief de beelden, gevoelens en gedachten die daarbij horen.

Als de cliënt de gebeurtenis goed voor de geest heeft, zorgt de therapeut voor een constant ompolen van de aandacht tussen links en rechts. Dit kan worden gedaan door oogbewegingen, maar ook door geluiden die afwisselend links en rechts te horen zijn via een koptelefoon.

Het effect van een EMDR behandeling

De grootste kracht van een EMDR behandeling is dat het de hersenen laat herstellen, in een tempo waarin het lichaam fysieke klachten geneest. Het is met een EMDR behandeling niet nodig om steeds weer opnieuw te moeten praten over een nare herinnering. Door het stimuleren van het informatieverwerkingssysteem worden in korte tijd therapeutische doelen bereikt. Hierbij veroorzaakt EMDR herkenbare veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cliënten goed op EMDR behandelingen reageren en dat ze helpen bij het verwerken van trauma´s en ingrijpende gebeurtenissen. Men veronderstelt dat de effectiviteit van een EMDR behandeling komt door de duale aandacht tussen de nare herinneringen en de gelijktijdige afleidende prikkels. Door om de beurt de linker en rechter hersenhelft te activeren, wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd. Zo kunnen cliënten door middel van een EMDR behandeling nare gebeurtenissen verwerken en verminderen de psychische klachten. De resultaten van een EMDR behandeling zijn blijvend.

.

Werkwijzen | Mindfulness | Cognitieve gedragtherapie |  Schematherapie| Lichaamsgerichte benadering | Basic Trust

Praktijk voor psychologie en mindfulness